PLC технология

Технологията Powerline Communication (PLC) позволява пренасянето на данни и говор по съществуващите електроразпределителни мрежи. По този начин електроразпределителните мрежи се използват като телекомуникационни. Технологията се разработва от повече от 20 години от водещи фирми в областта на телекомуникациите и енергетиката.

Чрез достъп до (електрическия) контакт на потребителя, става възможно развитието на изцяло нов бизнес потенциал, като Internet, телефония, телеконтрол, “интелигентни домове” и други.

За да могат да се използват електроразпределителните мрежи за PLC, сигналите които трябва да се излъчат се модулират по електрическата мрежа с използване на специализиран процес. Крайният потребител може да провежда телефонни разговори или да сърфира в Internet, чрез който и да е електрически контакт, снабден с Powerline модем. Модулираните сигнали в електрическата мрежа се отделят с помощта на стандартен интерфейс в местния трансформатор или в разпределителна кутия и се пренасят по така наречената “backbone” мрежа, т.е. Internet или обществена телефонна мрежа.

Чрез PLC технологията всеки контакт се превръща във високоскоростна точка за достъп до Internet или телефонна линия. Всичко, което трябва да имат потребителите, за да направят това възможно е Powerline модем с Ethernet интерфейс, към който може да включите PC или лаптоп.